September 24

Покушај уништења бактерије депресије

Савршено урађен шпански зид,
Једноставно прости углови
Просторија у коју сам некада била заљубљена…
Нажалост, ипак је дошао крај
Јер ништа не траје вечно.
Само неки глупо компоновани звуци
И неки чудни људи,
Али се некако и даље лепи бујица осећања
За моју душу,
Раздире је и заувек ту остаје…
Као у бунилу враћа се на махове…
Ружне слике пред очима,
Јаки ударци – самари живота
И та проклета сећања…
И ништа ново;
Стоји све то и не миче се,
Стоји као стена, као истина и као бол,
И никада ме не напушта и не одлази…
Још једно у низу параноичних вечери,
Један нови тмуран дан,
Чињеница је да је све то још један неуспели
Покушај
И само промашај више.
Покушај уништења бактерије депресије
Која ће као паразит заувек остати ожиљак на
Срцу!!!!


Copyright 2021. Сва права задржана.

Posted September 24, 2021 by admin in category "Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *